Sjors de Kwaasteniet

Product Owner

Digitale Dossierscan voor kwaliteitsverbeteringen


Sjors de Kwaasteniet is Product Owner bij het ontwikkelteam BI; de afkorting voor Business Intelligence. Zij houden zich bezig met alle data die wordt vastgelegd in Puur en maken daar informatie dashboards van. Informatie voor de zorgteams, maar ook de ondersteunende diensten. Zij hebben de afgelopen maanden iets ontzettends moois ontwikkeld en Sjors licht een tipje van de sluier op.

"Vertel! Jullie bieden digitaal inzicht in data. Wat hebben jullie voor moois gemaakt?"


"We hebben een digitale dossierscan ontwikkeld die onze klanten inzicht kan geven in zorginhoudelijke gegevens die in Puur zijn vastgelegd. Omdat deze gegevens gestructureerd zijn aan de hand van het classificatiesysteem Omaha System, hebben onze klanten ontzettend waardevolle informatie in handen om de kwaliteit van zorg te verbeteren of om de kwaliteit van zorg aan te tonen in gesprekken met financiers en stakeholders. Dit sluit aan op het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging. Je kunt een dossierscan handmatig doen, maar dat kost ontzettend veel tijd. Tijd die je niet hebt. En daar hebben we nu dus iets op gevonden."


"Hoe gaat een digitale dossierscan precies in z'n werk?"


"De dossierscan is een aparte scan die wij aanbieden, waarbij we ook advies geven bij de data die wij zien. We doen dit door middel van een dashboard waar informatie overzichtelijk in wordt weergegeven. Echter, het dashboard alleen zegt nog niet alles. Om daar zinnige informatie van te maken moet je het zorgproces kennen, maar ook kennis van datavastlegging en van Puur hebben. Dit alles resulteert uiteindelijk in een adviesrapport dat we voorzien van interpretatie en advies bij de data."


"Aan de hand van het adviesrapport kunnen uiteindelijk acties uitgezet worden, waarna we na een kwartaal of halfjaar kijken of die acties effect hebben gehad. Een resultaat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat uit de scan blijkt dat een gedeelte van het zorgdossier niet goed gevuld wordt binnen de organisatie. Dit zou gezien een goede dossiervoering en volgens het verpleegkundig proces wel moeten. De zorgorganisatie kan vervolgens inzetten op bijvoorbeeld scholing om te zorgen dat de vulling hiermee beter gaat."

Coast panoramic South Africa

Wie zou hier allemaal gebruik van kunnen maken?

In principe alle zorgorganisaties die gebruik maken van Puur! Het idee is om dit uiteindelijk ook aan te bieden bij zorgorganisaties die geen gebruik maken van Puur. Het Omaha classificatiesysteem en de gedachte ervan is dat het een cyclische proces is, waarbij met een brede blik naar de cliënt wordt gekeken. Het zorgdossier helpt als software daarbij. Als uit de data blijkt dat het zorgdossier niet goed gebruikt worden, heeft dat indirect effect op de zorg. Het goed vullen van het zorgdossier leidt dus indirect tot een professionalisering van de wijkverpleging en daarmee betere zorg voor cliënten. En dat is wat we willen!

Dossierscan bij Amstelring

ECD-gegevens die worden vastgelegd met Omaha System, zijn ook te gebruiken voor onderzoek. Die conclusie trekt Aenne Werner van Amstelring Thuiszorg. Zij deed samen met Saskia Duijs van het VUMC in 2017 onderzoek naar meer specialistische verpleegkundige kennis, bijvoorbeeld over dementie of wondzorg, bij ‘aandachtsvelders’ in thuiszorgteams. Met de gegevens uit het Omaha System konden zij hun conclusies ook cijfermatig onderbouwen.

Zij hebben in hun onderzoek gegevens uit het Omaha System gehaald, naar de cliëntendossiers gekeken, interviews met medewerkers gedaan en een quick scan Omaha uitgevoerd. Met het Omaha System vonden ze aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering. Daar gaan we nu op verder bouwen met onze digitale dossierscan.


Denk je nu: "daar wil ik meer van zien!" Neem contact op met Sjors de Kwaasteniet, hij vertelt je graag meer over de mogelijkheden."Ik denk dat het goed is dat teams zelf ook regelmatig kijken naar de informatie uit Omaha System."

Sjors de Kwaasteniet