Instrument voor vrijheidsbeperkende maatregelen in Puur

Vrijheidsbeperkende maatregelen


Nieuw instrument in Puur

Dwang in de zorg, we hopen het zo min mogelijk mee te hoeven maken. Soms ontkomen we er helaas niet aan en worden situaties zo penibel waardoor het voor de cliënt en zijn of haar omgeving beter is een maatregel in te zetten. Maar niet voordat de hele situatie in kaart gebracht is en er alles aan gedaan is om te voorkomen een vrijheidsbeperkende maatregel in te moeten zetten.


Wouter Kranenburg is Product Owner van het ontwikkelteam Zorg. Samen met deze software ontwikkelaars en onze klanten werkt hij dagelijks aan Puur; ons zorgdossier. Hij vertelt over het nieuwe instrument dat hij en zijn team gemaakt hebben.

"Wij hebben samen met een aantal gedragsdeskundigen van JP van den Bent een vrijheidsbeperkingsinstrument ontwikkeld. De oplossing die Puur biedt voor het vastleggen van onvrijwillige zorg is veel meer dan alleen de vastlegging zelf; het beheer is verweven in de dossier!


Aan de hand van een heel aantal kritische vragen wordt achterhaald wat maakt dat de zorgverlener tot deze keuze komt. Daarnaast wordt ook een aantal reflecterende vragen gesteld waarbij achterhaald wordt of er ook aan minder ingrijpende scenario's gedacht is en hoe de maatregel weer afgebouwd moet worden. Het uitgangspunt moet altijd zijn: 'Nee, tenzij...."


Als er een vrijheidsbeperkende maatregel ingezet wordt is deze altijd zichtbaar voor de betrokken collega's. Zo zijn en blijven alle betrokkenen scherp op het feit dat er sprake is van een vrijheidsbeperking. Op het moment dat deze interventie geëvalueerd moet worden, wordt dit door Puur gesignaleerd. Je kunt er bij de evaluatie voor kiezen om de maatregel voort te zetten, te wijzigen of te beëindigen. Het wijzigen van de maatregel kan bijvoorbeeld de inzet van een minder ingrijpende maatregel zijn. Ook dan is het belangrijk om te kijken naar de actuele stand van zaken t.a.v. het bijbehorende aandachtsgebied. Er wordt een nieuwe evaluatiedatum bepaalt en zo gaat de cyclus weer verder.


Dit maakt dat vrijheidsbeperking als thema is verweven in Puur. Op een logisch manier, die aansluit bij de dagelijkse praktijk en manier van werken. Waarbij we zorgverleners helpen om te komen tot passende interventies, maar ook stimuleren om kritisch na te denken en maatregelen af te bouwen waar mogelijk. 

"De nieuwe wet zorg en dwang gaat in vanaf 1 januari 2020 en geldt niet alleen voor mensen met een verstandelijke beperking maar ook voor mensen in de woonzorg, thuissituatie en kleinschalige woonvormen. Zodoende is het instrument generiek opgezet zodat het ook ingezet kan worden in de woon- en de wijkzorg."


"Wij bij Ecare zijn erg trots op dit nieuwe instrument. Het helpt de zorgverlener om op een gemakkelijke en snelle manier de vrijheidsbeperkende maatregelen in kaart te brengen en door middel van een cyclisch proces ook weer af te bouwen. Daarnaast zijn we voorbereid op de toekomst en sluit de manier waarop de vrijheidsbeperkende maatregelen vastgelegd worden in Puur aan bij de Wet Zorg en Dwang. 


Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Wouter Kranenburg, Product Owner van ons ontwikkelteam Zorg via wouter.kranenburg@ecare.nl. Hij was vanaf begin af aan betrokken bij dit project en vertelt je er graag meer over.


Of neem eens een kijkje op onze website www.ecare.nl